Jag är stolt medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige!

snittblomsodlare_i_sverige_logga

Snittblomsodlare i Sverige startades 2020 och är en förening som vill sprida kunskap om de småskaliga yrkesverksamma snittblomsodlarna i Sverige och Slow Flowers. Det är också en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong då medlemmarna har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och att odla på ett hantverksmässigt sätt.

Slow Flowers handlar om att koppla ihop den som odlat, skördat och bundit blommorna med konsumenten. Att sätta ett ansikte på den som står för all den kunskap odlandet innebär och förmedla det värdet hela vägen hem till bordet. Att lyfta det närodlade i säsong, värna om miljön och den biologiska mångfalden och att minska avståndet och mellanhänderna från jord till bord.

Läs mer om oss och hitta fler odlare på: www.snittblomsodlare.se